Online медіа-школа для голів ОТГ


Проект, що реалізується ГО «Асоціація євроклубів Вінниччини» за підтримки Вінницької обласної ради як проект-переможець у конкурсі з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надаватиметься фінансова підтримка у 2020 році за рахунок коштів обласного бюджету

 

Процеси децентралізації та створення об’єднаних громад, що відбуваються на фоні зростання ролі методів і форм обробки та передачі інформації у сучасному суспільстві, вимагають від голів ОТГ високого рівня компетенцій у сфері медіа грамотності. При чому, часто це особливі знання і вміння, які мають бути притаманні саме очільнику громади, а не керівнику відділу, що займається інформаційною політикою ОТГ.

Керівник ОТГ повинен орієнтуватися в інформаційних потоках, що його оточують. Могти оцінювати отриману інформацію з точки зору походження, джерела, способу передачі, обсягу, цільової аудиторії, емоційного забарвлення, достовірності, повноти, авторства, цілей та завдань тощо. Повинен вміти генерувати достовірну інформацію, що відповідає поставленим завданням і не шкодить досягненню цілей. А також оцінити ефективність реалізованої інформаційної політики ОТГ.

Для підвищення рівня медіа грамотності очільники ОТГ, як і будь-які інші дорослі люди на керівник посадах, абсолютно не мають часу. Щоб подолати цей бар’єр, потрібно, щоб у керівника ОТГ навчання не забирало багато часу та зусиль, забезпечувало максимальну практичну спрямованість матеріалу, було максимально доступним і викликало інтерес.

Мета проекту - покращити інформаційну політику ОТГ у Вінницькій області шляхом підвищення рівня меідагрмотності керівників громад.

Враховуючи принципи андрагогіки (освіти дорослих), підготовлений збірник кейсів, передбачає можливість навчання голів ОТГ у будь-який зручний для них час. Навчальний матеріал буде розміщений у відкритому доступі в мережі Інтернет, популяризований через соціальні мереж та адресно розісланий всім діючим головам ОТГ Вінницької області.

Із розробленим навчальним матеріалом зможуть працювати не лише діючі керівники ОТГ, але й потенційні кандидати на ці посади та інші державні службовці і представники органів місцевого самоврядування, що вважатимуть корисним для себе підвищити рівень медіаграмотності.